Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Monday, April 19, 2010

情孤單愛認命歌词 - Getai Song Lyrics情孤單愛認命歌词 - Getai Song Lyrics
[ 台湾龙卷风片頭曲 ]
作詞:郭之儀, 作曲:郭之儀
歌手:詹雅雯

啊~心愛的人 假使你已經有別人
只要比我對你還好 嘛是阮最後的心願
茫茫的人海 註定一生飄浪天涯
情孤單 愛認命~
music

離開你了後 傷心人繼續奮鬥
無你的日子 誰人知阮心稀微
明知對你 無可能放袂記
愛你的心肝 一陣酸 一陣痛疼
看人恩恩愛愛牽手行 越頭煞來叫出你的名
你咱當初的山盟海誓 哪會三兩句話
情來墜落萬底深坑
啊~心愛的人 聽講你已經有別人
每日為你等 甘講你全然不知半項
茫茫的人海 阮的心酸誰人瞭解
為你吃苦 為你消瘦 我嘛甘願~
啊~心愛的人 假使你已經有別人
只要比我對你卡好 嘛是阮最後的心願
茫茫的人海 註定一生飄浪天涯
情孤單 愛認命~
music

離開你了後 傷心人繼續奮鬥
無你的日子 誰人知阮心稀微
明知對你 無可能放袂記
愛你的心肝 一陣酸 一陣痛疼
看人恩恩愛愛牽手行 越頭煞來叫出你的名
你咱當初的山盟海誓 哪會三兩句話
情來墜落萬底深坑
啊~心愛的人 聽講你已經有別人
每日為你等 甘講你全然不知半項
茫茫的人海 阮的心酸誰人瞭解
為你吃苦 為你消瘦 我嘛甘願~
啊~心愛的人 假使你已經有別人
只要比我對你卡好 嘛是阮最後的心願
茫茫的人海 註定一生飄浪天涯
情孤單 愛認命~ 情孤單 愛認命~

詹雅雯 歌台歌词 - Getai Song Lyrics

Labels: , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home