Getai Song Lyrics - 歌台歌词

Friday, April 16, 2010

看破歌词 - Getai Song Lyrics看破歌词 - Getai Song Lyrics
一段情专辑
作詞:蔡秋鳳, 作曲:江志丰
歌手:蔡秋鳳

咱的情若是有变挂 不通乎阮为你搁拖磨
若是无爱我 你就放我煞 不通伤我这呢大
咱的情若是有变挂 不通乎阮为你搁拖磨
当初是你有诅咒 无我你无娶 才来憨憨跟你行
谁知你反背我 对阮讲话这绝这歹听 乎阮心痛不敢哭出声
啊人讲情路 千万不通行 偏偏阮无听
啊如今爱著才知疼 后悔是我
爱你是用生命 已经遇到啊 不愿只有爱看破
music

咱的情若是有变挂 不通乎阮为你搁拖磨
当初是你有诅咒 无我你无娶 才来憨憨跟你行
谁知你反背我 对阮讲话这绝这歹听 乎阮心痛不敢哭出声
啊人讲情路 千万不通行 偏偏阮无听
啊如今爱著才知疼 后悔是我
爱你是用生命 已经遇到啊 不愿只有爱看破
啊人讲情路 千万不通行 偏偏阮无听
啊如今爱著才知疼 后悔是我
爱你是用生命 已经遇到啊 不愿只有爱看破

蔡秋鳳 歌台歌词 - Getai Song Lyrics
Cai Qiu Feng Albums - 蔡秋凤专辑

Labels: , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home